Младежката структура в Добрич предлага членството в МГЕРБ да е до 35 години

Да се увеличи от 31 на 35 години възрастта, в която членовете на ПП ГЕРБ могат за участват в МГЕРБ.

Това предложение за промени в Правилника за организацията и дейността му прави младежката организация в Добрич, която проведе областно събрание. На него присъстваха народният представител Даниела Димитрова, административният секретар на ГЕРБ в областта Кина Драгнева, общинският ръководител и организационният секретар на ГЕРБ-Добрич Красимир Николов и Зорница Михайлова. Участниците бяха поздравени от името на народния представител и областен координатор на партията вицеадмирал Пламен Манушев.

Форумът беше воден от областния председател на МГЕРБ Живко Желязков. Той, както и представителите на общинските клубове, представиха информация за състоянието на организацията на МГЕРБ в област Добрич. Отчетено беше, че нови млади хора се включват в дейността на младежката структура, но има общини, където клубове все още не са изградени.

Акцентирано беше на необходимостта да се привличат все повече млади хора в дейността на партията, да се стимулира младежкото участие и активното включване на млади хора в обществено политическия и икономически живот в региона. Коментирани бяха възможностите за подпомагане на академичната младеж, организирането и провеждане на инициативи по проблеми, свързани с целите на МГЕРБ.

Две номинации бяха направени за членове на Националния изпълнителен съвет във връзка с предстоящото  Общо събрание на МГЕРБ в София. 26 от гласовете получи Любомир Василев, а Живко Желязков – 11 гласа.

Редовното събрание се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за удължената извънредна обстановка.

Pin It on Pinterest