Милка Христова: Не получихме отговор какво ще е голямото модерно съоръжение на мястото на стадиона в „Красна поляна“

СОС не прие предложението

Не получихме отговор какво ще представлява голямото модерно съоръжение на мястото на стадиона в „Красна поляна“. Това каза заместник-председателят на групата на БСП в СОС Милка Христова, във връзка с доклад за безвъзмездно прехвърляне на Министерство на младежта и спорта правото на собственост върху недвижими имоти – частна община собственост.

„Групата на БСП няма да подкрепи доклада. Идеята за ремонт и възстановяване на дейността на стадиона в района „Красна поляна“ винаги е срещнала подкрепата на БСП. Тя фигурира в предизборните платформи на нашите кандидат кметове на района“, обясни Христова.

„От доклада стана ясно, че на 21 юли 2019 г. терени с размер от 103 дка, върху, които фактически е разположен стадионът, както и други прилежащи терени вече са дадени безвъзмездно за управление на Министерство на спорта. Спекулациите, че ако днес не подкрепим дарението, Министерство ще е възпрепятствано да започне възстановяване на базата, са неоснователни, тъй като 103-те дка са налични повече от година и половина“, посочи общинският съветник от БСП.

По думите ѝ спорът е за допълнително поисканите 8 дка общински терени, които Министерство на младежта и спорта са поискали да им се предоставят безвъзмездно. „Аргументацията, която имаме в едностраничното писмо е крайно неубедителна, че бих могла да кажа и обидна за нас, като орган на местното самоуправление“, изтъкна Милка Христова и допълни, че в едно изречение лаконично е казано, че Министерството предвижда изграждане на голямо модерно съоръжение за организиране на големи спортни събития, които спомагат за развитието на икономиката, туризма и имиджа.

„В „голямото писмо“ е посочено, че Министерството иска терените, за да ги апортира заедно с получените вече държавни имоти в капитала на „Сердика спортни имоти“, създадено 2017 г. Един от основните мотиви за създаването му е да се осигури по-широк кръг от възможности за успешна реализация на включените в него 4 спортни имоти, в това число и публично-частно партньорство“, каза още тя.

„Не получихме отговор на няколко въпроса – какво ще представлява това голямо модерно съоръжение и какво е мястото на общинските 8 дка в него, така че без тях да не може да се реализира. Получих отговор, че не е ясно още какво ще е съоръжението , защото няма проект, а няма проект, защото не е ясно с какви терени ще разполагат. Отговор, който сам по себе си е абсурден. Липсва информация какви възможности ще имат жителите на района да използват съоръжението. Няма гаранция, че няма да получат голямо прекрасно съоръжение, което няма да е достъпно за тях“, поясни Милка Христова.

„Установих че тези 8 дка са съседни на стадиона и заедно образуват много апетитен имот. Зададох въпрос и не получих отговор дали този имот и обособяването му кореспондират с появилите се миналото лято публикации, че държавата е придвижила проект на собственика на ФК „Септември“ за стадиона да получи имот от 10 дка да изгради модерен спортен комплекс“, добави Милка Христова.

Pin It on Pinterest