Милка Христова: Не подкрепихме касовото изпълнение на бюджета, защото липсва опит за анализ и поемане на отговорност

Интервю на „Радио К2“ със заместник-председателя на СОС от „БСП-лява България“ Милка Христов след заседание на СОС

„Радио К2“: Какво е мнението на БСП за разходването на Бюджет 20188 от общината?

Милка Христова: За съжаление и днес приемането на касовото изпълнение на бюджета минава традиционно в информационна тишина. Многократно съм казвала, че тогава, когато се приемат бюджетите на Столична община, тоест когато се обещава какво ще се извърши през годината, имаме много сериозни информационни кампании, многобройни интервюта, обстойни анализи, докато днес, когато се отчита какво действително е свършено, ситуацията не е такава и доказателство за това е самият доклад, който беше представен и изказалите се в зала. Не знам дали Ви направи впечатление оглушителната тишина? Даже нямаше обичайните реплики след нашите изказвания, даже единствените изказвания бяха на групата на БСП и едно на представител от Група 5. Защо това е така? Това е така, защото се оказва всъщност, че бюджетът на Столична община за 2018 г. не е изпълнен във вида, в който беше обещан, както по отношение на събраните приходи, така и по отношение на разходите. Като начало мен, моят въпрос в зала увисна, защо в началото на 2019 г. на 31-ви януари беше казано, че уточненият бюджет на Столична община за 2018 г. 1,7 милиарда. Сега се казва, че той е уточнен на 1,4 милиарда и това поставя въпроса дали реалното изпълнение е 85% или много по-малко. Но дори и да приемем, че е 85%, това означа, че 200 милиона приходи не са събрани, респективно не са изразходвани и те касаят най-вече инвестиционната програма, тоест програмата за капиталови разходи, в която са обектите, които следва да се ремонтират и изграждат и които пряко касаят средата, в която софиянци живеят. Всъщност тук бяха и основните ни забележки. Всъщност този доклад е копи-пейст на предишните доклади. Подготвяйки се за днешната сесия, аз разбира се пазя файловете с всички сесии, съвсем спокойно можех да копипействам анализа си от предишните години и да сменя само цифрите. Всъщност този доклад „блести“ с липсата на какъвто и да е анализ. Изредени са цифри, посочени са проценти и липсва опит за каквото и да е обяснение защо има определено изпълнение или неизпълнение. Особено това прави впечатление по отношение на инвестиционната програма, която за миналата година е в размер на 600 милиона, изпълнението е 70%, което означава, че над 200 милиона не са изпълнени, не са реализирани. Още по-важно е, че тези, които бяха реализирани, бяха използвани по изключително некачествен и неефективен начин, защото ако има нещо, с което 2018 и 2019 ще бъдат запомнени в развитието на София и най-вече в работата на Столична община, това е изключително ниското качество на строителството на извършваните обекти. Няма да връщам лентата назад, само ще спомена „Граф Игнатиев“, „Св. Седмочисленици“ и оттук нататък градският фолклор ще довърши моето изречение предполагам. Това, че дори няма опит да се обясни защо се стигна дотам, какви мерки ще бъдат предприети, каква е основната причина, а отговорът се налага от самосебе си – липсата на административен капацитет и липсата на желание и възможност за цялостна организация на инвестиционният процес, започвайки от качествено проектиране, избор на изпълнители и най-вече контрол по време на цялото изпълнение. Защото това, което наблюдаваме в момента – „ремонт на ремонта“ и санкции, след като всичко вече, ще използвам жаргонната фраза, е „изпортено“ и усвоено по възможно най-нелепия начин, това не може да удовлетворява никого, в това число и една опозиция, каквато сме ние. Така че нямаше причини, поради които да подкрепим това касово изпълнение. Казвам го с огромно неудовлетворение, тъй като аз и моето семейство, както и моите колеги живеем в този град. Искаме да живеем в една по-добра среда, парите, които събираме от софиянци, в това число искам да отбележа, че софиянци са изключително лоялни граждани към общината и те са платили данъците си на 103%. Но общината не е достатъчно добър стопанин, за да оползотвори по най-добрия начин парите, които сме събрали от тях. Поради тази причина не подкрепихме касовото изпълнение, пак казвам – основно поради липсата на опит за анализ за поемане на отговорност за каквото и да е. Просто докладът представлява едни цифри, изброяване на обекти. Разбирате ли, много е елементарно – хвалим се с това, което сме направили и се опитваме да премълчим това, което не е направено, включително и за видимите некачествени резултати.

„Радио К2“: Вие казахте, че време на дебата в зала е имало тишина, само БСП са заели някаква позиция. Предстои обаче лятна ваканция, а ремонтите продължават, БСП ще продължи ли да критикува и да ги следи по същия начин, по който и в работната година го правите?

Милка Христова: Разбира се, това ще продължи, още повече, че знаете, че в летните месеци, особено август, който е най-отпускарски и София е най-ненатоварена, ще се превърне в пиков за извършването на маса ремонти. За съжаление ще направя констатацията, че няма основание да очаквам, че коренно се е променила организацията на работа и ние можем да очакваме коренно различно качество от това, което ще бъде направено през август. Така че независимо от това, че СОС ще излезе в лятна ваканция, тоест разбирайте, че няма да провежда сесии, не означава, че ние ще спрем да си вършим работата, още повече, че нашият мандат на практика продължава до 26-ти октомври, до датата на 27-ми октомври на провеждане на местните избори. Вероятно ще има още една сесия на 17-ти септември, тъй като милионният град не може да спре и да чака изборите. Ние правихме вече подобен опит на предходните избори през 2015, което беше според мен изключително неудачно, тъй като има оперативни въпроси, които не търпят отлагане. Не можем да сложим по миндера съдбата на града само защото някои политически сили не желаят определени парливи въпроси да се коментират, тъй като явно има необходимост от страна на управляващите нищо да не се чува, ако може да се забрави и софиянци щастливи и доволни, забравили вече това, което се случи, да гласуват. Още повече на мен ми направи впечатление нещо, от което бях изключително впечатлена от едно социологическо проучване, в което се каза, че софиянци са забравили вече неудачите по „Графа“ и вече го харесват. Честно казано не бих могла да го приема за вярно, но в крайно сметка, ако на това разчитат колегите от ГЕРБ, мисля, че много са се объркали.

Pin It on Pinterest