Мария Габриел в дискусия с ученици в Плевен

На 2 март (понеделник) от 11:00 часа българският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел ще участва в кръгла маса с ученици и учители от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – гр. Плевен, с които ще обсъди новостите в програма „Еразъм+“, възможностите в областта на професионалното образование и обучение, ролята на цифровото образование и други важни за младите хора въпроси. 

Pin It on Pinterest