Мария Габриел: Срещата в Порто е признание за ключовата роля на образованието в европейския социален модел

Българският еврокомисар Мария Габриел е на Социалната срещата на високо равнище в Порто с делегация на Европейската комисия, водена от нейния председател  Урсула фон дер Лайен. Основната цел на двудневната проява е да се изготвят насоки за реализирането на Европейския стълб на социалните права, включително в областта на заетостта, уменията и социалната закрила. Конференцията на високо равнище се проведе в три сесии, които се фокусираха върху проблемите на заетостта и работните места, уменията и иновациите, благосъстоянието и социалната закрила. Мария Габриел взе участие в работната сесия „Умения и иновации“ заедно с президента на Република Франция Еманюел Макрон, министър-председателя на Белгия Александер де Кро, министър председателя на Финландия Сана Марин, министър председателя на Люксембург Ксавие Бетел, председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер и др. „Уменията и иновациите са взаимосвързани.Те са ключът към бъдеща конкурентноспособна Европа в световен мащаб и към постигане на екологична и цифровата икономика.Над 70% от европейските дружества съобщават за недостиг на работна ръка с нужните умения. За да развием иновациите са нужни таланти, които да притежават нужните умения за създаване на иновации, водещи до нови работни местаЗатова подходът трябва да е цялостен, адресиращ мерки във всеки един етап на образователния процес от ранна детска възраст през началното,  средното и висшето образование до възможностите за преквалификация и учене през целия живот.Товаще ни позволи да подобрим прехода от образователните системи към пазара на труда“, заяви Мария Габриел. За всеки един етап, на който се налага да бъдат взета мерки, българският еврокомисар даде конкретни примери на действия, заложени в инициативите й за изграждане на Европейското образователно пространство и новия План за действие в областта на цифровото образование. Например, инициативата „Connectivity4School“ ще подобри достъпа и цифровата свързаност на училищата, включително в селските райони. Ще бъде поставен специален акцент върху цифровите уменияи създадена мрежа от центрове за цифрово образование. Предвидени са мерки и за насърчаване участието на жените в обучението и кариерното развитие в STEM специалностите (наука, технологии, инженерство и математика).Не на последно място, Мария Габриелнаблегна на инициативата „Европейски университетски алианси“, която ще подпомогне трансформацията на висшето образование за осигуряване на нужните умения за динамично променящия се пазар на труда. „За да бъде Европа по-конкурентоспособна и грижеща се за талантите си, иновациите и уменията трябва да вървят ръка за ръка. Имаме нужда от новатори, от стартъпи. Имаме нужда от учители, които чрез иновативни методи да преподават необходимите знания и умения. Защото качественото образование е ключов аспект на икономическия потенциал и решаващ фактор по пътя на екологичния преход и цифровата трансформация на нашите икономики и общества.   Днешната среща в Порто е признание, че трябва да продължим да работим в тази посока“, заключи Мария Габриел

Pin It on Pinterest