Мария Габриел: Сътрудничество, иновативни решения и целенасочени инвестиции за справяне с предизвикателствата пред цифровото образование

Българският еврокомисар Мария Габриел даде начало на второто издание на Европейския хакатон в областта на цифровото образование, който се провежда под неин патронаж. 

Тази година хакатонът се провежда в цифров формат и обединява участници от 37 държави от цял свят, търсещи решения на предизвикателствата пред цифровото образование. Второто издание се радва на още по-голям интерес от миналогодишното – събития се провеждат от Кипър до Аржентина, от Ирландия до Нигерия.

По покана на Мария Габриел, за първи път в мащабното събитие се включват и ученици от България. Те са лауреати на регионални състезания в областта на технологиите – отбора от Teenovator и Junior Achievement-България, които участват като екип в хакатона, организиран от Junior Achievement-Europe в Брюксел.

„Цифровите умения ни дават възможност да се превърнем от технологични потребители в новатори и създатели на технологии. Европейският хакатон в областта на цифровото образование е чудесна възможност за насърчаване на творческото мислене, иновативните решения и работата в екип. Той е и място за обмен на идеи и добри практики за иновации в образованието във време, когато сме изправени пред много предизвикателства, като дезинформация и недостатъчни цифрови умения. С хакатона искаме да намерим и решения – новаторски и творчески идеи, които могат да бъдат практически приложени за подобряване на образованието“, заяви при откриването на събитието българският еврокомисар.

Мария Габриел представи и годишния Мониторингов обзор на образованието и обучението за 2020 г. Направен е задълбочен анализ на напредъка по общите цели в областта на образованието и обучението. Обзорът отчита например намаляване на преждевременното напускане на училище (10,2) и увеличаване на участието във всички сектори на образованието — от ранното детство до висшето образование. Целта относно образованието в ранна детска възраст е постигната (94,8%), но трайно предизвикателство са все още недостатъчните цифрови умения сред младите хора. Около 20% от 15-годишните не притежават достатъчно ниво на компетентност по четене, математика и точни науки. Налице са също така големи различия в развитието на цифровата инфраструктура и цифровото оборудване на училищата, особено по отношение на селските и отдалечените райони.

Българският еврокомисар отбеляза, че актуализираният по нейна инициатива План за действие в областта на цифровото образование ще подкрепи усилията на държавите членки чрез работа в два стратегически приоритета. „Първият е изграждане на високоефективна цифрова образователна екосистема, което изисква подходяща инфраструктура, свързаност, цифрово оборудване и цифрова готовност. Предвиждаме  мярката Connectivity4Schools и планове за цифрова трансформация за образователните институции, обхващащи както началното образование, така и образованието за възрастни. Второ, трябва да подобрим цифровите компетентности и умения на всички граждани, независимо от тяхната възраст. Развитието на основни цифрови умения следва да започне от ранна възраст. Стремим се и към развитие на напреднали цифрови умения за насърчаване на талантите ни в областта на цифровите технологии и иновациите. Ето защо надграждаме с допълнителни елементи стажовете „Цифрови възможности“, информира Мария Габриел.

Тя отбеляза и необходимостта да се засили сътрудничеството в областта на цифровото образование между държавите членки. В този контекст се предвижда създаването на Европейски център за цифрово образование. Той ще отговори на призива за засилено сътрудничество, обмен на добри практики и модели за цифрово образование.

„Бъдещето на образованието зависи от всички нас. Можем да постигнем общите ни цели за висококачествено, приобщаващо и достъпно образование и обучение, ако работим заедно. Вярвам, че много от иновативните идеи по време на хакатона ще ни вдъхновят към нови решения как да подготвим ефективно образователните системи за цифровата ера“, заключи българският еврокомисар.

Обзор на образованието и обучението за 2020 г.: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg

Pin It on Pinterest