Мария Габриел: Регионите и културата са ключови за възстановяването на европейската икономика

Творческа Европа е единствената програма посветена на културата. Кризата предоставя възможности да бъдат мобилизирани средства във взаимодействие и с други програми, които с цялостен  и интегриран подход да подпомогнат възстановяването от кризата и развитието на икономиката. Това означава да дадем видимост на добрите практики, да  идентифицираме полезните взаимодействия, наличен бюджет и със споделена отговорност, в координация, да работим за Европа, на която двигател е и културата.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на видеоконференцията на високо равнище „Към нова култура на споделена отговорност“ в Берлин. Събитието се организира в рамките на европейската инициатива „Soul for Europe“, която обединява културни дейци, медии, политици, представители на бизнеса и други сфери на обществото, съвместно с Асоциацията на европейските фестивали и подкрепата на представителствата на Европейската комисия и на Европейския парламент в Германия. Във фокуса на дискусиите бе обсъждането на програма за действие за изграждане на устойчива Европа, в която ключово място заемат културата, споделената отговорност на гражданите и ролята на регионите и градовете.  „И днес имаме добри практики и примери, показващи ролята на регионите чрез културата да допринасят за икономическото и обществено развитие. Целим тази информация да бъде достъпна за всички региони и да се превърне във възможност чрез съвместния план за действие, който подготвяме с Комитета на регионите“, коментира българският еврокомисар. Тя поясни, че планът за действие включва 26 конкретни дейности в 4 области, включително културата. Мария Габриел открои успешни инициативи като „Европейски столици на културата“, „Културното наследство в действие“ „Културните и творчески пространства и градове“, които са със засилено участие на регионите, включване на образованието и използване на Европейския фонд за регионално развитие.  Целта еследващите две години това да бъде възможност за всеки един европейски регион и град. Комисар Габриел наблегна на основните поуки от кризата, сред които необходимостта от сътрудничество, добра координация и синергии между програмите. Тя приветства предложението на Европейския парламент за заделяне на поне 2% от насочения към държавите членки бюджет по Механизма за възстановяване и развитие за сектора на културата и творчеството. „Важно е секторът да насочи вниманието си и към нови инструменти отвъд програма Творческа Европа. Това са новият клъстер посветен на културата, новата общност за знания и иновации, насочена към културния и творческия сектор в рамките на Европейския институт за иновации и технологиии мисиите по програма „Хоризонт Европа“, отбеляза Мария Габриел. Тя подчерта, че във всяка една от тези инициативи местното и регионално измерение е приоритет, но от активността на всеки ще зависи реализирането на препоръките в действия и конкретни ползи за гражданите. „Вярвам в енергията и силата на гражданите и регионите като двигател на общоевропейски инициативи. Днес повече от всякога имаме нужда от платформа за споделяне на информация и от достъп до финансиране. В този контекст, от приноса на културния и творческия сектор, активността на регионите и подкрепата на националните правителства ще зависи да превърнем „Европейския Баухаус“ в културен проект, носещ ползи и осъществяващ връзката между науката и технологиите с изкуството и културата“, заключи Мария Габриел.

Pin It on Pinterest