Мария Габриел: Инвестициите в образование, наука и иновации са ключови за бъдещето на Европа

Бъдещето на Европа е едно пътешествие, в чиято основа са образованието, творчеството и новаторството. 

Иновациите се нуждаят от таланти. Младите хора са движеща сила на иновациите не само през 2022 г. – Европейската година на младежта. С програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“, с Европейската стратегия за университетите искаме да инвестираме в уменията необходими на младите да се справят с предизвикателствата и осъществят мечтите си“. Това заяви Мария Габриел на конференцията на високо равнище на Техническия университет в Мюнхен „Бъдещето на Европа през призмата на образованието, науката, иновациите и културата“. Престижният форум се провежда в рамките на Седмицата на ЕС, която университетът организира за пета поредна година съвместно с Висшето училище по бизнес – Париж и Университета Козмински – Варшава.

На първо място, комисар Габриел наблегна на новата Европейска стратегия за висшето образование. За първи път науката и иновациите имат ключова роля.  Инициативата цели да изведе транснационалното сътрудничество на ново равнище чрез споделени ценности, по-голяма мобилност и подкрепа за научните постижения. „Това многообразие и талант са нашата сила и израз на европейския начин на живот. Стремим се да увеличим броя на европейските университетски алианси с подкрепата на „Еразъм+“, което за две години означава над 500 участващи университети“, коментира българският еврокомисар. 

Тя подчерта, че в идните месеци ще бъдат публикувани пилотни покани за проучване възможностите за правен статут на университетските алианси и европейска диплома във висшето образование. Работи се и за разширяване на инициативата за Европейска студентска карта, което да позволи на всеки студент до 2024г. да се възползва от тази възможност.

Мария Габриел обърна внимание и на необходимостта от въвеждане на нов подход за справяне с предизвикателствата. Подход, съсредоточен върху новото поколение новатори и иновации, носещи решения на конкретните проблеми. 

Новата Европейска програма за иновации ще бъде съсредоточена върху високотехнологичните стартъпи, новото поколение новатори, университетите, индустрията. Вярвам, че Европа с нейните висши учебни заведения, има конкурентно предимство да бъде лидер на тaзи нова вълна иновации. Можем да го постигнем чрез високи научни постижения, сътрудничество на академичните среди с индустрията и подкрепа за талантите. Това ще ни помогне да създадем подходящите условия, за да запазим талантите си в Европа“, заключи Мария Габриел.

Визитата на комисар Габриел в Мюнхен завърши с посещение на инкубатора Munich Urban Colab, предоставящ общо пространство за срещи и дискусии на новатори и стартъпи, както и научни лаборатории за практическа работа.

Pin It on Pinterest