Мария Габриел: Инвестициите в образование и цифрови умения са ключови за устойчиво развитие на Европа

По пътя към възстановяването от кризата, образователните системи и училища в Европа имат нужда от подкрепа, за да се адаптират към новите реалности.

За това е важно да анализираме научените уроци. Те ни посочиха нуждата от ускорена дигитализация на образованието, повишаване на цифровите умения, добра свързаност и инфраструктура, равен достъп до онлайн обучението. Цифровото образование и цифровите умения придобиват все по-голямо значение във всеки един аспект на нашия живот.“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на конференцията „Образование от А до #. Иновативното училище“, организирана от Economic.bg, NOVA, Dir.bg и портала на българските общини Kmeta.bg. В откриването взеха участие и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.

Тя сподели детайли за водещи инициативи като платформата за електронно побратимяване eTwinning и порталът за училищно образование School Education Gateway. Те ще продължат да подпомагат преподавателите чрез споделяне на добри практики за обучение и за използване на цифровите инструменти.  В по-дългосрочен план Мария Габриел привлече вниманието върху двете водещи инициативи, които ще представи през септември. Това са  актуализираният план за действие в областта на цифровото образование и инициативата за изграждане на европейското образователно пространство.

„Ще насърчим развитието на цифрови умения и компетентности, но също така ще поставяме акцент върху креативността, критичното мислене, уменията за общуване и работа в екип. Технологиите заемат важно място в учебния процес и ще спомогнат за фокусиране на обучението върху нуждите на учащите се. Те не трябва да заместват фундаменталната роля на учителите, а да ги подпомагат. За мен е много важно цифровото образование да поставя в центъра хората“, коментира българският еврокомисар. Тя открои инициативите, по които работи в момента с екипа си, като „Европейски академии за учители“, „Училищен успех за всички“, новия подход към микрокредитите. Те ще бъдат градивни елементи на европейското пространство за образование. Първата ще осигури иновативни начини на преподаване и цифрови педагогически методи за учителите. Втората инициатива ще помогне на младите хора от уязвимите групи да придобият основни умения. Подходът към микрокредитиране ще насърчи ученето през целия живот. Комисарят изтъкна, че програма „Еразъм+“ е много важен инструмент. Тя ще бъде по-цифрова и по-включваща, ще продължи да  насърчава цифровата свързаност и да предлага съчетаване на физическа и виртуална мобилност.

Европейските университетски алианси ще осигурят по-структурирано сътрудничество между висшите учебни заведения чрез обединяване на онлайн курсове, данни и цифрова инфраструктура. „Имаме общо 41 алианса, включващи 280 висши учебни заведения от цяла Европа. В началото на юли 24 нови европейски алианса от висши учебни заведения се присъединиха към първите 17 алианса, избрани през 2019г. Много се радвам, че и България вече е представена с пет университета“, заяви българският еврокомисар.

Тя отбеляза необходимостта от стратегически инвестиции и мобилизиране на наличните инструменти в рамките на многогодишния бюджет на ЕС и инструмента за възстановяване. Това са програмите „Еразъм+“, Хоризонт Европа, Eвропейският социален фонд плюс, програма „Цифрова Европа“ и редица други. Важно е да се установи допълване на тези програми с националните програми и стратегии. Осигуряването на подходящо взаимодействие, насочването на ресурси там, където има най-големи нужди, ще осигури максимално въздействие при реализиране на поставените цели.

„Важно е да не губим от поглед синергиите и съвместните усилия за улесняване прехода на Европа към „новото нормално“. Нека погледнем на трудностите като на възможност да направим системите за образование по-устойчиви и по-подготвени за цифровото общество. За да постигнем това, е необходимо да се обединим в този процес – държавите членки, регионалните и местни органи, образователните институции и бизнесът“, заключи Мария Габриел.

Pin It on Pinterest