Мария Габриел: Европейското образователно пространство ще подпомогне висококачественото и приобщаващо образование

Последиците от коронавируса за образованието и обучението, научените уроци от кризата и подготовката за следващата учебна година разисква българският еврокомисар Мария Габриел с министрите на образованието на държавите членки.

Според нея в момент, когато правителствата и предприятията се обръщат към образованието за решения, трябва да се гарантира, че новите условия, в които функционират образователните системи, ще създадат възможности за всеки да придобие необходимите знания и умения.

По отношение на извлечените поуки от кризата, на първо място Мария Габриел посочи съществуващото разделение в социално-икономически план между тези, които извличат полза от цифровите технологии за образование, и тези, които не. Вторият съществен извод е, че преминаването към дистанционно обучение показа необходимостта от добри цифрови умения.

В сравнение с предходни периоди, българският еврокомисар подчерта, че се насочват повече ресурси в подкрепа на образованието, цифровите умения и  културата, включително в представения от ЕК амбициозен пакет от мерки за устойчиво възстановяване.

През септември ще представим актуализирания План за действие в областта на цифровото образование и съобщението за изграждане на европейско образователно пространство. Образованието и културата са стратегически инвестиции. Те трябва да бъдат част от дългосрочните мерки за възстановяване от кризата„, заяви Мария Габриел.

Преди няколко дни започна и обществена консултация по плана за действие за цифрово образование. Тя ще даде възможност да се направят изводи от кризата и бъдат изведени напред работещи решения. В контекста на образованието, българският еврокомисар наблегна и на важността от навременно изграждане на европейското образователно пространство. „Нужни са повече инициативи в подкрепа на учителите, като „Европейски академии за учители“, които ще изградят мрежа от образователни институции за учители, осигуряващи общи образователни материали за учителите и непрекъснато професионално развитие. Отделно за учениците се работи по инициативата „Успех в училище за всички”, която ще даде възможност на младите хора да развият основните си умения и да се намали дела на напускащите образователната система“. Мария Габриел не пропусна и инициативата за европейските университети като ключова, защото те ще подпомогнат професиите на бъдещето и за едно по-структурирано сътрудничество между институциите за висше образование, частния сектор и гражданското общество. Тя сподели и за предложението за нов европейски подход по отношение на микрокредитите в образованието и обучението, които ще насърчат ученето през целия живот.

Мария Габриел коментира и бъдещата програма „Еразъм+“, която ще бъде по-включваща, „по-зелена“ и по-цифрова, с цел да отговори в максимална степен на нуждите на участниците. „Искаме да премахнем пречките пред мобилността и укрепим трансграничното сътрудничество. Ще продължим да насърчаваме цифровата свързаност, да предлагаме съчетаване на виртуална и физическа мобилност“.

Работата върху планираните действия и инициативи в областта на образованието и обучението ще продължи и по време на следващото Германско председателство на Съвета на ЕС.

Pin It on Pinterest