Любомир Каримански: В някои от сделките, които са ставали в ББР, е имало конфликт на интереси

Някои от фирмите са давали залози, които една търговска банка не би приела, каза финансистът

Любомир Каримански е депутат в 45-тото Народно събрание от „Има такъв народ“ и финансов експерт. 

„Имам повече от 25 години опит в банковия сектор. Като част от времето, което съм прекарал там, изцяло съм отдал на иновативните банкови услуги, на начина, по който те могат да бъдат внедрени, използвани от ползвателите на всякакъв вид банкови услуги. Отдадох време на преподавателска дейност в Университета за национално и световно стопанство в катедра „Финанси“, по специално по основи на финансите, корпоративни финанси. Имах възможност да работя, както за търговски банки, така и за регулатори в Европа като на пример Европейския банков орган“, допълни своята визитка Любомир Каримански.

Каримански коментира случилото се в ББР на база своя 20-годишен опит в банковия сектор.

„Имам информация, че при някои от сделките в ББР е имало конфликт на интереси. Например човек от ръководството на банката е отпуснал кредит на дъщерно дружество на банката, на което управлява. През 2016 г. председателят на Управителния съвет на банката е гласувал да се отпусне този кредит на дружество, на което е изпълнителен директор. Кредитът не е толкова голям като тези на осемте фирми, но самата практика показва, че има нарушения на законовите разпоредби. Не бих казал, че става въпрос за изолиран случай“, заяви Каримански.

Pin It on Pinterest