Лиляна Павлова: За ЕИБ е важно, че САЩ се върна към общия процес за борба с климатичните промени

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова отговаря на въпроси на Илиана Беновска по време на онлайн пресконференция от 8 февруари 2021 г. за представяне на резултатите на Групата на ЕИБ за 2020 г. в България.

Илиана Беновска: Преди да задам въпроса си към г-жа вицепрезидент Павлова искам да поздравя г-н Теодор Радонов, да му пожелая успех и да си сътрудничи с нас, медиите! И ще си позволя да Ви поканя, г-н Радонов, да ми гостувате в „Беновска пита“ колкото се може по-скоро, след като встъпите в длъжност. Имаме ли съгласието Ви?

Лиляна Павлова: Летящ старт, нека това да го уточним на по-късен етап, нека дойда в София, разбира се ще бъда отворен за всички медии. През нашия медиен офис разбира се ще може да пуснете запитване, Теодор ще е активен, ще участва и ще отговаря на въпроси, няма проблем, така че заповядайте с въпроси!

Илиана Беновска: Здравейте, г-жо Павлова, желая Ви успех! И глобалният въпрос, защото за България „позеленяването“, голямата тенденция на ЕИБ, е свързано и с енергийната диверсификация. Знаете колко проекта, да не ги изреждам, в моменат са в развитие, свързани с газови доставки, с преустройство на въглищната индустрия, вероятно с други реактори в АЕЦ „Козлодуй“ или „Белене“. Каква ще бъде енергичната роля тук на ЕИБ? И един подтекст към въпроса, новият президент на САЩ Джо Байдън, той няма пряко отношение към ЕИБ, но има към международната политика, заяви промяна на политиката на Доналд Тръмп по отношение на климатичните промени и т.н. Вие знаете поведението на Тръмп, това е една от великите сили. Каква корелация е САЩ по отношение развитието на „Зелена Европа“?

Лиляна Павлова: Благодаря! Това, с което мога да започна, е безспорен приоритет за банката, това са инвестициите от една страна в „зелено“ и дигитално възстановяване, защото това, което можем да направим като основен приоритет, а мисля и Гаранционният фонд, който създадохме и останалите средства, които имаме всъщност ще бъде насочен за тази трансформация, за това фирмите и бизнесът да се трасформират, да получат при добри условия средства за „зелени“ инвестиции, за „позеленяване“ на техния бизнес от една страна и разбира се за дигитализация, защото те вървят ръка за ръка. Кризата направи това необходимо. Така че това са част от проектите. Останалата част от приоритетите безспорно включва мерки за енергийна ефективност, както в публичния сектор, така и в сектора на малките и средни предприятия. Безспорно това е и един друг важен компонент, за който Вие питате, това е енергийната диверсификация, това е един от приоритетите ни. Като климатична банка от тази година преустановяваме финансиранетно на проекти, свързани с изкопаеми горива, а приоритетно ще финансираме трансформацията на такива проекти в проекти с възобновяеми източници, нови технологии, водород например и така нататък. Така че да, готови сме да подкрепим този вид инвестиции. При желание и заявка от правителство, от общини и разбира се от частни инвеститори. Както казах един от приоритетите ни, надявам се чрез нашата техническа помощ, е да подкрепим района на Стара Загора да доразвие своя план и да идентифицираме заедно проекти, които да може да финансира, като регион в преход. Освен инвестициите, които имаме самостоятелно Инвестиционния фонд, отделно за климат, банката ще играе ключова роля в механизма за справедлив преход. Трите стълба, първият стълб, който е насочен към инвестиции, които ще правят публичните институции в страната, ние можем да правим съфинансиране. Вторият стълб е по линия на invest.eu, финансовите инструменти, които всъщност 75% от средствата по втория стълб ще минават през нас, през нашия фонд. И третият стълб, който изцяло се финансира от банката, това е преференциално финансиране на такъв тип проекти, които споменавате – топлофикации, подмяна на отоплителни системи, енергийна ефективност, възобновяеми източници и диверсификация. Така че категорично да, вървим в този процес.

Споменахте САЩ и новия президент Байдън. За нас е изключително важно и се радваме, че САЩ отново се върна към общия процес, към дейностите и мерките за борба с климатичните промени, което отново става приоритет. Така че, ако всички заедно работим за това, ефектът ще е по-голям, защото бих казала Европа е най-малкият замърсител, особено след мерките, които прилага и приема. Трябва да включим и останалите континенти в този процес, така че неговата роля ще е изключително важна и решаваща!

Pin It on Pinterest