Политика

„ЛЕВИЦАТА!“ с жалба до ВАС за решението на ЦИК да ореже разпределението на пакетите за медийно отразяване в предизборната кампания 2 в 1

Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, чрез Централната избирателна комисия, обжалва до Върховния административен съд решението на Централната избирателна комисия относно разпределението на пакетите за медийно отразяване в предизборната кампания за Народно събрание и Европейски парламент.

От „ЛЕВИЦАТА!“ считаме, че с това решение се ощетяват извънпарламентарните партии, тъй като предвиденият един пакет за финансиране не отговаря на законовото изискване всеки избор да бъде финансиран поотделно. Още повече че обжалваното Решение № 3225 от 07 май 2024 година е прието при липса на мотиви. Мотиви на ЦИК не се съдържат нито решението, нито в протокол от проведеното заседание на 7 май, когато е гласувано по доклад на члена на Централната избирателна комисия Димитър Димитров. 

От записа на видеоизлъчването на заседанието става ясно, че решението е предмет на дълги обсъждания, проведени преди заседанието, при липса на публичност и прозрачност и в нарушение на член 54 от Изборния кодекс. Целта на законодателя, който предвижда да бъдат ползвани медийни пакети в размер на 40 000 лв. за всяко партия или коалиция, регистрирани за изборите е чрез държавна субсидия да се подпомагат партии, коалиции и инициативни комитети, които в условия на равнопоставеност да участват в кампанията.

Обжалваното от „ЛЕВИЦАТА!“ решение е неправилно, тъй като Централната избирателна комисия при приемането се е водила единствено от критерии за целесъобразност, но не и от основните принципи, залегнали в Изборния процес – един от тях е осигуряване на равнопоставеност между всички участници в отделните видове избори. Посланията в отделните видове избори са различни и няма как една партия или коалиция в рамките на една кампания едновременно да представи своите политически виждания за бъдещето на Европейския парламент, а също така и за Народно събрание на Република България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest