Крум Зарков припомня нужните мерки за борба срещу домашното насилие

Необходимо е полицаите да са подготвени да разпознават и да реагират адекватно в борбата с този вид престъпления, смята депутатът

Народният представител от групата на БСП Крум Зарков пита в парламентарен въпрос вътрешния министър Бойко Рашков за напредъка по договор, сключен през 2019 г. от Министерството на вътрешните работи, по силата на който Норвежкият финансов механизъм предоставя безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 212 596 лв. за изпълнение на проект с основна цел да се повиши капацитета на българската полиция за реакция при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола, както и да се разработят ефективни политики за борба с този вид престъпления.

Предстоят важни промени в Закона за защита от домашното насилие, но за постигането на резултати, т.е. ефикасна защита на жертвите и ефективни наказания за насилниците, е необходимо полицаите да са подготвени да разпознават и да реагират адекватно в борбата с този вид престъпления“. Това пише Зарков във Фейсбук страницата си.

Сред конкретните действия, които трябва да бъдат извършени до 2022 г., Зарков цитира: разработването на алгоритъм за за оценка на риска при разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола; обучението на полицейски служители; обучение на експерти осносно защита на жертви на този род насилие; обмен на информация със заинтересовани страни за събиране на най-добри практики и релевантни данни; разработване на автоматизирана информационна система „Домашно насилие и насилие, основано на пола“, доставка на хардуер и обучение на професионалисти за работа с нея.

Въпросът е достъпен на страницата на Народното събрание на адрес: https://parliament.bg/pub/PK/49020847-254-06-1474.pdf

Pin It on Pinterest