Крум Зарков към новия транспортен министър: „Как ще се преодолеят трудностите с корабоплаването по Дунав?“

По време на парламентарен контрол днес, народният представител от Русе Крум Зарков постави актуален въпрос по отношение на проблемите пред корабоплаването в българския участък на река Дунав.

Той попита Министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев „Какви мерки ще бъдат предприети за гарантирането на нормалното целогодишно корабоплаване в българския участък на река Дунав?“ Министър Събев отговори, че в момента регулярно драгиране в българския участък практически няма и разясни какво е направено до момента и какво се предвижда за в бъдеще. В реплика Крум Зарков, каза, че е удовлетворен от пълнотата на отговора, който е получил. „Действително това са мерките – регулярното драгиране, проверка на начина, по който си вършат работата компетентните структури.“ заяви г-н Зарков. Той поздрави Министър Събев за инициативата за по-тясно сътрудничество с румънската страна. Необходима е и компетентна работа за да се осигури финансирането от страна на европейските институции, допълни Зарков. „Имате нашата пълна подкрепа по този въпрос и трябва да се действа в бързи срокове, защото иначе откъснати остават не само нашият град Русе и тази част на България от Европа, но е и изключително сериозна пречка за развитието на цяла Северна България.“

В отговора си г-н Николай Събев каза, че в момента се изпълнява проект с европейско финансиране, по който са осигурена драга, тръби за транспортиране на извлечения материал, несамоходен кораб, който да го събира и понтон, до края на месец март т.г. се очаква да бъде доставен и маневрен кораб. Министърът подчерта, че е назначена проверка пред звеното на вътрешен одит на Министерство на транспорта и съобщенията, която да установи дали ръководството на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав е изпълнявало добросъвестно задълженията си с наличните ресурси, докато е чакала пристигането на съвременната професионална техника. От отговора на Министър Събев стана ясно, че самостоятелна драгажна дейност от агенцията може да започне да се изпълнява в края на 2022 или началото на 2023 година. Той допълни, че българската и румънската страна ще кандидатстват по съвместен проект за да се постигне това и в дългосрочен план.

Pin It on Pinterest