Консултация относно преразгледаните правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес

Европейската комисия започна днес обществена консултация, с която приканва всички заинтересовани страни да коментират предложеното преразглеждане на Съобщението относно правилата за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес (Съобщението за ВПОИ). 

Заинтересованите страни могат да участват в консултацията в продължение на осем седмици — до 20 април 2021 г. Комисията извърши оценка на действащото Съобщение за ВПОИ като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Оценката показа, че настоящите разпоредби функционират добре като цяло. Същевременно може да са необходими някои целенасочени корекции, за да се изяснят съответните правила за държавна помощ и някои понятия в съответствие със съдебната практика на Комисията. В този контекст Комисията предлага редица целенасочени промени, за да бъде взет предвид опитът, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Pin It on Pinterest