„Конференцията за бъдещето на Европа: какво искат гражданите и какво следва?“

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейците да повлияят на посоката, в която ще се развива Европейският съюз в следващите десетилетия.

Заедно с българските евродепутати делегати на конференцията Илхан Кючюк и Ангел Джамбазки и професор Ингрид Шикова ще обсъдим хода на разискванията в рамките на конференцията до момента, както и някои от идеите, получили най-голяма подкрепа и интерес в рамките на платформата на конференцията в областите По-силна икономика, социална справедливост и работни места; Европейска демокрация и Образование, култура, младеж и спорт

В семинара ще се включи и Александър Милисов – един от многото млади европейци, участващи в гражданските панели и в пленарните заседания на конференцията. Той ще сподели своя опит от участието си в панел „Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“, вклчюително впечатленията си от процеса на работа: как се разглеждат и обсъждат идеите, подадени в платформата на конференцията; как се прави подбора на предложенията, които да бъдат представени в пленарните заседания на конференцията; кои идеи ще получат шанс да бъдат включени в доклада с препоръки, който ще бъде изготвен в края на конференцията.

Pin It on Pinterest