Към стратегия след 2020 г. за интеграция на ромите

В четвъртък евродепутатите ще направят оценка на положението на ромите в Европа и ще обсъдят стратегията на ЕС за следващото десетилетие с представители на Съвета и Комисията.

Интеграцията на ромите и антидискриминационната стратегия на ЕС след 2020 г. ще бъдат тема на дебат в четвъртък. Очаква се членовете на ЕП да поискат правно обвързващи цели, както и механизъм на равнище ЕС за мониторинг, за да се избегне злоупотреба със съответните средства и да се следи за системна дискриминация.

Докато ромите представляват най-голямото етническо малцинство в Европа, в деветте държави членки с най-голямо ромско население приблизително 80% от тях живеят в бедност. В последния дебат в комисията на ЕП за граждански свободи, евродепутатите се изказаха срещу дълбоко вкоренените антиромски настроения в Европа.

През 2011 г. Европейската комисия представи своята рамка за периода 2011-2020 г. за националните стратегии за интегриране на ромите, които имат за цел да насърчават равенството и социалната интеграция чрез достъп до образование, заетост, здравеопазване и настаняване. Стратегията беше засилена с препоръка на Съвета на ЕС през 2013 г., която акцентира върху антидискриминацията и намаляването на бедността и въвеждането на годишно задължение за докладване за държавите членки през 2016 г.

Pin It on Pinterest