Жени ГЕРБ и възрастни хора изработваха заедно мартеници

Днес дамите от Жени ГЕРБ посетиха Центъра за рехабилитация и социална интеграция за възрастни хора в Русе.

Потребителите на услугата споделиха опита си в направата на мартеници и всички заедно изработиха красивите символи на пролетта. Срещата в Центъра е инициирана от Общинската структура на Жени ГЕРБ и от народния представител Светлана Ангелова, организационен секретар на ЖГЕРБ.

Pin It on Pinterest