Изпълнителното бюро на БСП взе решение да предложи членове на ЦИК

След проведено заседание, Изпълнителното бюро на БСП взе решение да предложи за членове на ЦИК:

– Емил Цветанов Войнов

– Силвия Теодорова Стойчева

– Цветанка Петкова Георгиева. 

За зам.-председател на ЦИК БСП предлага Емил Цветанов Войнов. 

Pin It on Pinterest