Изказване на Бедрос Пехливанян

Позицията на председателя на групата на ПП ГЕРБ Бедрос
Пехливанян, свързана с извънредната точка за обръщението към МС.

Уважаеми г-н Милков,
Уважаеми колеги,

Искам ясно и категорично да заявя – ГЕРБ не е против ремонта на пътя
Русе – Кубрат и няма как да бъде. С реални действия до момента сме
застанали зад исканията на нашите съграждани. Но е факт, че има
принципи, правила и закони, които трябва да се спазват. Затова считаме,
че не това е начинът да ускорим ремонтните дейности – с
незаконосъобразни предложения до Министерски съвет. Какво финансиране ще
искаме тепърва, като то вече е осигурено… Ето фактите:
С оглед на значимостта на пътната отсечка за горепосочените области и
лошото експлоатационно състояние на пътя Агенция „Пътна инфраструктура“
в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г. е включила участъка от км 0+030 до км 46+771 в
Одобрения списък с приоритизирани пътни отсечки, за които АПИ може за
кандидатства за финансиране по ОПРР2014-2020
Проектът  е разделен на два обекта:

Лот 32 „Път II-23  Русе – Кубрат  от  км 0+030 до км 21+550, с обща
дължина 21 км, област Русе“
прогнозна стойност на СМР  – 19 150 000 лв ,
прогнозна стойност за Строителен надзор – 400 000 лв
Участъкът от път ІІ-23, предмет на проектното предложение обслужва
област Русе, преминава  през регулацията на с. Червена вода – от км
8+880 до км 11+130.
Лот 33 „Път II-23  Русе – Кубрат  от  км 21+550 до км 46+771, с обща
дължина  25 км , области  Русе и Разград“
прогнозна стойност на СМР  – 18 610 000 лв,
прогнозна стойност за Строителен надзор -400 000 лв.

В ход са тръжните процедури за избор на изпълнители на дейностите и 
предстои подписването на договори с избраните изпълнители за
строителството и строителен надзор на двата обекта.
Няма как да се форсира ремонтът, без да бъдат спазени процедурите. Това
ще е грубо нарушаване на Закона!

Уважаеми колеги,
През годините сме доказали, че за ГЕРБ реконструкцията, ремонтът на
пътища и строителството на нови булеварди, улици и пространства, е сред
приоритетните политики. През последните 8 години Русе се сдоби с
новоизградени булеварди „Придунавски“, „Тутракан“, Кръгово кръстовище,
нов пробив при „Кауфланд, обновена централна градска част, площад
„Батенберг“, ул. „Александровска“, ул. „Филип Станиславов“ и още много
други улици, спечелено финансиране за булевардите „Липник и „Трети
март“… Всичко това с европейско финансиране, каквото е предвидено и за
пътя Русе – Кубрат!

Pin It on Pinterest