Избор на нов председател на Европейския парламент

Във вторник, Парламентът ще избере своя председател за края на мандата.

Председателят Сасоли почина в ранните часове на 11 януари в онкологичния референтен център в Авиано, Италия, където беше хоспитализиран на 26 декември. Изборът на нов председател на ЕП ще бъде председателстван от заместник-председател, определен в съответствие със старшинството.

Кандидатите за поста на председател могат да бъдат издигнати или от политическа група, или от група членове на ЕП, които достигат т.нар. нисък праг, т.е. 1/20 от членовете на ЕП , или 36 от 705 членове на ЕП, когато всички места са заети. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от валидните гласове, подадени с тайно гласуване, т.е. 50 % плюс един. Поради пандемията гласуването ще се проведе дистанционно.

Досега четирима евродепутати са обявили своята кандидатура: Роберта Мецола (ЕНП, Малта), Алис Бах Кунке (Зелени/ЕСА, Швеция), Косма Злотовски (ЕКР, Полша) и Сира Рего (Левицата, Испания). Крайният срок за номиниране на кандидати за първото гласуване е 18.00 ч. (българско време) в понеделник. Кандидатите могат да бъдат предложени или оттеглени преди всеки кръг на гласуване.

Кандидатите ще направят кратка презентация във вторник сутринта в 10,00 ч. (българско време), непосредствено преди първия тур на гласуване, който ще се проведе между 10,30 и 11,15 ч., а резултатът ще бъде обявен в 12,00 ч (българско време).

Ако първият тур не излъчи победител, същите или други кандидати могат да бъдат номинирани за втори и трети тур при същите условия. Ако на третия тур не бъде избран никой, двамата кандидати с най-много гласове на този тур продължават към четвърто и последно гласуване, при което печели кандидатът, получил най-много гласове. (член 16).

След това новоизбраният председател може да произнесе встъпителна реч, преди да председателства избора на останалите членове на Бюрото на Парламента. По време на предстоящата пленарна сесия ще бъдат потвърдени и назначенията в парламентарните комисии до края на този мандат, вероятно в сряда.

Всички изборни длъжности в Парламента (председател, заместник-председатели, квестори, председатели и заместник-председатели на комисии и делегации) се подновяват на всеки две години и половина – в началото на петгодишния мандат и в средата му.

Контекст

Председателят разполага с широк набор от изпълнителни и представителни правомощия, посочени в член 22 от Правилника за дейността. Освен изрично посочените в него задължения, правомощията на председателя се простират до „всички правомощия, необходими за ръководене на работата на Парламента и за осигуряване на нейното правилно протичане“. Процедурата за избор на председател на ЕП е уредена в членове 14-16 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Pin It on Pinterest