Иван Таков: Проблемите на „Топлофикация“ не бива да се замитат повече

Единственото решение за общинското дружество в дългосрочен план е инвестиция в по-ефективно, екологично и балансирано производство на ток и топлоенергия, казва в интервю за в. „Дума“ заместник-председател на групата на „БСП за България“ в СОС

Г-н Таков, през последните месеци в София се откроиха два големи проблема – финансовото състояние на градския транспорт и на „Топлофикация-София“. Администрацията на общината дава ли достатъчна яснота за положението, в което се намира транспортът, и мерките, които трябва да се вземат?

Положението с транспорта не е розово. Миналата година на два пъти гласувахме изменение на бюджета на Столичната община, за да компенсираме изтънелите приходи в градския транспорт вследствие на КОВИД-кризата. Сега положението става още по-сериозно, тъй като освен намалелия пътникопоток, има и шоково увеличение на природния газ и тока, което пряко засяга и трите общински транспортни оператора.

Все още не виждам конкретни мерки за решаване на финансовите проблеми в транспорта. Още повече, че икономическата рамка на градския транспорт за тази година беше гласувана само за първите девет месеца. Деветмесечието изтече, а все още няма внесено предложение по рамката за последните три месеца от годината.

Управляващите се опитват да прокарат през СОС доклад за разширяването на зоните за платено паркиране, което ще доведе до увеличаване на разходите на столичани. Съветниците от БСП съгласни ли са с това предложение? Ако то все пак бъде прието, в каква посока трябва да бъдат насочени приходите от прекрояването?

Не съм против там, където е необходимо, да се въведе платено паркиране, какъвто е случаят с разширяване на зелената зона в район „Възраждане“. Но покрай това на пръв поглед малко увеличаване, с изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, синята зона ще се увеличи от 5000 на 12 500 места, като се удължава и работното време. С това не мога да се съглася. Не мога да приема опитите на управляващото мнозинство да превърне София в голям платен паркинг. Същевременно няма никаква мисъл и план за изграждане на съвременни подземни и надземни паркинги. Мястото за паркиране на автомобили не трябва да е приоритетно по уличните платна, тротоарите и зелените площи.

Поначало философията на управляващите по отношение на паркирането и намаляване на автомобилния трафик е сбъркана. Не може да се постигне успех чрез самоцелни рестрикции и по-дълбоко бъркане в джоба на столичани. Като искаш от някого да не използва личния автомобил, трябва да му предложиш добра алтернатива. А това означава по-бърз, редовен и удобен градски транспорт.

Другата тежка за общината тема е с топлофикационното ѝ дружество. Проблемите в него съвсем не са от вчера. 

Да, финансовото състояние на „Топлофикация-София“ се влошава от години. Проблемът не е нов, а причините са много. Като се започне от морално остарялото оборудване и факта, че то не отговаря на екологичните норми, мине се през липсата на достатъчен контрол и не дотам доброто управление и се стигне до безконтролното в последните месеци покачване на цената на въглеродните емисии и на основната суровина, която използва дружеството за производство на топлинна енергия – природния газ. 

За всички стана ясно, че натрупалите се през годините проблеми в „Топлофикация“ не могат да продължават да се замитат под килима от Столичната община. Със съществуващото неефективно производство и регулаторната рамка, в която оперира дружеството, не виждам вариант, при който „Топлофикация“ да заработи на печалба, а да не говорим да започне да си изплаща задълженията, които вече гонят един милиард лева. 

Дългосрочното решаване на проблемите преминава през задължително технологично обновление, инсталиране на нови и модернизация на съществуващите мощности. Преди повече от две години такъв план бе изготвен от самото дружество, но по него нищо не се направи. Сега отново сме в изходна позиция, с нов проект, този път разработен от външен консултант. Надявам се, ако той бъде одобрен от Столичния общински съвет, да не се губи повече ценно време, а да се върви към реализация.  

На прага на новия отоплителен сезон общинските съветници от всички политически групи внесоха и приеха доклад за търсене на държавна помощ за „Топлофикация-София“. Какво предвижда той?

Докладът бе приет с консенсус от всички политически сили на извънредно заседание на Столичния общински съвет. Той по същество е искане за изработване на компенсаторен механизъм през държавния бюджет заради регулираната цена, на която дружеството продава топлинна енергия на крайни потребители. Защо се налага това? През юли  тази година Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на топлоенергията за „Топлофикация-София“, с което бе фиксирана прогнозна цена на природния газ от 47 лева за МВтч и цена на въглеродните емисии от 100 лева на тон. От август тази година наблюдаваме рязко покачване на цените на природния газ, като цената за септември е вече 70 лева за МВтч, а цената на емисиите е 120 лева на тон. Ако се запази този темп на нарастване на цените на емисиите и природния газ, ликвидната дупка на дружеството към края на годината може да надхвърли 100 милиона лева по експертни оценки. 

Основата на доклада е излъчване на работна група с представители на Столичния общински съвет и „Топлофикация“, които да проведат преговори със съответните държавни институции за намиране на начин да се компенсират част от загубите, които дружеството търпи, от рязкото покачване на енергоносителите.

В допълнение – предвид нелекото социално-икономическо положение, работната група ще търси вариант и за осигуряване на енергийни помощи за всички енергийно бедни домакинства на територията на Столичната община.

Какви са бъдещите рискове за дружеството? Какво очаква столичани?

Едва ли можем да предвидим всички рискове пред дружеството. Ако трябва да изброя някои, то това са натрупване на нови задължения, ликвидни проблеми, санкции при неизпълнение на екологичните изисквания, допълнително покачване на цената на природния газ и на въглеродните емисии. Единственото решение в дългосрочен план е инвестиция в по-ефективно, екологично и балансирано производство на ток и топлоенергия. Какво ни очаква? Най-вероятно ново поскъпване на парното.

Pin It on Pinterest