Гражданите да бъдат в основата на Конференцията за бъдещето на Европа

•Тематични Агори ще включват граждани от всякакъв произход в цяла Европа

•Задействане на реформа на ЕС с подход „отдолу нагоре“, който също така е прозрачен, приобщаващ, основан на участие и добре балансиран

•Възможност за изменение на Договора за ЕС и установяване на постоянен механизъм за гражданско участие
Срещите с гражданите и младежите трябва да зададат тона за реформата на ЕС, според резолюция приета в сряда.

След дебата с Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията за Демокрация и демография, и Николина Бръняц, от Хърватското председателство на Съвета на ЕС, Парламентът прие резолюция, в която представя своята визия за предстоящата Конференция за бъдещето на Европа, с 494 гласа „за“, 147 гласа „против“ и 49 гласа „въздържал се“.

Евродепутатите искат гражданите да бъдат в центъра на широки дискусии за справянето с вътрешните и външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон. Хора от различен произход, представители на гражданското общество и заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно равнище трябва да участват в процеса на изготвянето на приоритетите на ЕС, в съответствие с тревогите на гражданите и с подход „отдолу нагоре“, който е прозрачен, приобщаващ, основан на участие и добре балансиран.

Парламентът предлага основаването на серия от Агори на гражданите (тематични форуми за представители на гражданите, избрани на случаен принцип в съответствие с критериите за пропорционалност и представителност) и поне две Агори на младите хора, всяка съставена от 200-300 граждани от най-малко три държави членки. Гражданските представители ще обсъдят техните заключения в пленарно заседание на Конференцията с участието на евродепутати и представители на националните парламенти, министри от Съвета, заместник-председатели на Комисията и представители от други европейски институции, органи и социални партньори.

В допълнение на подкрепата на високо равнище от председателите на трите главни институции на ЕС, Парламентът призовава Съвета и Комисията да се ангажират за възможна промяна на Договора за ЕС. Приетият текст също подчертава, че постоянен механизъм за участие на гражданите следва също да бъде разгледан.
Председателят на Парламента Дейвид Сасоли заяви в началото на дебата, че „трябва да преразгледаме всички механизми за демократично управление след европейските избори. Това трябва да стане съвместно с националните институции и с участието на гражданите на Европа. Откриваме нова ера на реформи. „

Можете да гледате дебата отново тук:

Встъпителни изявления на Николина Бръняц, представител на Хърватското председателство на Съвета на ЕС и на Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията за Демокрация и демография

Изявление на Давид Сасоли, председател на ЕП, последното от дебат с евродепутатите (първа част)

Дебат с евродепутати (втора част)

Дебат с евродепутати (трета част)

Заключително изявление на Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията за Демокрация и демография

Парламентът е първата институция сред трите главни институции на ЕС, който приема позиция относно установяването и обхвата на предстоящата Конференция. Преговорите с Комисията и Европейския съвет трябва да приключат навреме, за да бъде открита Конференцията в Деня на Европа през 2020 г. (9 май) и да продължи до лятото на 2022 г.

Позицията на Парламента отразява последните резултати от различни проучвания. В проучването на ЕП „Парламетър“ „Внимание към мнението на гражданите и след гласуването“ (септември 2019 г.), европейските граждани подкрепиха по-силна роля за Парламента, като данни от стандартния Евробарометър на Комисията (ноември 2019 г., таблица 102) показват, че 83% от респондентите искат гласовете на „гражданите на ЕС да бъдат включени по-често във вземането на решения относно бъдещето на Европа“.

Pin It on Pinterest