Граждани потърсиха съдействие от съветниците от МК ГЕРБ (СДС) за нерешени от години проблеми

По време на приемния ден на общинските съветници от местна коалиция ГЕРБ (СДС)  Камелия Койчева, Кина Драгнева и Иво Пенчев стана ясно, че децата от ДГ №24 в Добрич нямат съоръжения за игра на двора. Баба на дете, което посещава образователната институция, потърси тяхното съдействие, за да бъдат заделени средства в програмата за капиталови разходи за 2021 г. – за облагородяване на дворното пространство. Там има нужда от озеленяване, нова ограда,  люлки и пързалки.

Общинските съветници се запознаха и с проблема на живеещите в бл. 61 в кв. „Балик“, където от години има пропадане на водоплътен тротоар. Общинските съветници насочиха гражданите към възможностите, които дава Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население. По този начин проблем, който стои от дълги години, ще може да бъде решен с публично-частно партньорство.

Поставените проблеми от гражданите ще бъдат внесени за обсъждане в ресорните постоянни комисии на Общински съвет град Добрич, както и ще бъдат поставени на вниманието на общинска администрация с цел разрешаването им.

Pin It on Pinterest