Горан Благоев ще е водач на Републиканци за България за 23 МИР София

Републиканци за България регистрираха листата с кандидати за народни представители и за 23 МИР София. Водач отново ще е журналистът и историк Горан Благоев, който заедно с Петко Панамски и Йоана Петрова – кандидати за народни представители входираха необходимите документи за регистрация.

В листата  на 23 МИР откриваме  комбинация от „опита и знанията“ на хора преживели Прехода към демокрация от една страна и  „уменията и свежестта“ на по-младите, които продължават борбата за равенство – идеята, че всички трябва да притежават еднаква възможност за оказване на влияние върху решенията, които засягат хората в обществото.

Pin It on Pinterest