ГЕРБ-Тервел приема нови членове и се готви за парламентарните избори

Среща с общинското ръководство на ПП ГЕРБ, общинските съветници от партията, както и издигнатите от нея кметове на населени места проведе в Тервел областният координатор, народният представител вицеадмирал Пламен Манушев.

На форума, който е от поредицата срещи, които той провежда в общините от област Добрич, бяха коментирани вътрешно политическата обстановка, подготовката на предстоящите през март 2021 година парламентарни избори, развитието на община Тервел.

Общинският ръководител на ГЕРБ в Тервел и кмет на града инж. Симеон Симеонов направи анализ на състоянието на структурата на партията, членския й състав, както и готовността за предстоящите парламентарни избори.

Отчетено беше, че на фона на процесите, които текат в други части на страната, партийната организация в Тервел продължава да приема нови членове.

Инж. Симеонов представи по-важните проекти, които се реализират на територията на общината с подкрепата на правителството, ръководено от Бойко Борисов. Сред тях са проектът за укрепване на свлачище между селата Безмер и Честименско, което се осъществява с финансиране от националния фонд „Бедствия и аварии“, както и този за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел“ по оперативна програма „Околна среда“ на обща стойност 1 131 140,19 лв.

Представени бяха проблемите на населените места от общината. Набелязани бяха приоритетни задачи, които предстоят за решаване. Очертан бе график за срещи на народните представители, областното и общински ръководства с членовете на партията от община Тервел.

Вицеадмирал Пламен Манушев запозна присъстващите с актуалните процеси в национален и международен план, както и подготовката на ПП ГЕРБ за предстоящите избори.

Pin It on Pinterest