Георги Гьоков: Пенсиите са най-големият провал на управляващите

Според Георги Гьоков, също член на групата на левицата в парламента, никой не може да оспори, че пенсиите са най-големият провал на управляващите.

„Равнището и динамиката на доходите през последните години в България не показват, че това правителство е способно да измъкне страната от последното място в ЕС по доходи. България си остава с най-нисък жизнен стандарт и равнище на доходите в Европа.“ Тази констатация Гьоков направи от трибуната в пленарна зала в днешния ден. По думите му ниското равнище на доходите е съпроводено със сериозен спад в покупателната способност, задълбочаващи се неравенства и липса на справедлива и ефективна социална защита на бедните.

„Възрастните хора са най-заплашени от бедност, социално изключване и материални затруднения. Доколкото пенсиите са основният източник на доходи за тях, никой не може да оспори, че там е най-големият провал на управляващите в политиката по доходите“, заключи Гьоков.

Pin It on Pinterest