Георги Дракалиев: Няма изчезнали общински 1100 дка в „Росенец“

Няма изчезнали общински 1100 дка в „Росенец“ – става ясно от отговор на областния управител на Бургас проф. Мария Нейкова на официално питане от председателя на комисията по общинска собственост към Общинския съвет Георги Дракалиев. Той е и областен председател на ВМРО – Бургас.

Повод за писмото му е твърдение на неговия колега Константин Бачийски пред парламентарната  комисия „за Росенец“, че община Бургас е притежавала 4600 дка в парка, които кметът Николов е деактувал през 2013 г., а 5 години по-късно е актувал като общински само 3500 дка. Разликата от 1100 дка терени са обяснени от Бачийски като раздадени на приближени до ГЕРБ и ДПС лица.

От писмото на проф. Нейкова и приложените документи много ясно се вижда, че община Бургас реално не е притежавала никаква земя в парка до 2017 г. и 2018 г., когато получава от областна управа споменатите 3500 дка пътища, алейна мрежа и зелени площи за широко обществено ползване.

Впечатлението, че „Росенец“ е бил общински идва от това, че през 2000 г., кметът Костадинов издава акт за общинска собственост на 4600 дка терени в парка, който акт обаче по никакъв начин не поражда собственост за общината върху тях. След дълги години продължили дела съдът окончателно постановява, че имотът неправилно е бил актуван като общински, поради което през 2013 г. кметът Николов отменя въпросния акт.

Важно беше, истината да се изясни за нашите съграждани, а тя е че общината не е загубила никаква земя в „Росенец“, коментира Дракалиев.

Сигурен съм, че колегата Бачийски е имал добри намерения и вероятно е бил подведен, иначе не би твърдял неверни неща. Политиците трябва по-добре да си проверяваме източниците, за да не създаваме впечатление, че си измисляме, с цел да обвиним в нещо опонентите си, допълни още той.

Pin It on Pinterest