Гаранцията е в НОМЕР 33, ако искаме енергийна сигурност и социална закрила

Кралят на Мароко Мохамед Шести демонстрира убедително разбирането, че енергийната сигурност е гаранция за социалната закрила на населението, че в основата на просперитета са образованието, здравеопазването и социалната закрила, заетостта, цифровизацията.

Новоназначеното от краля правителство ясно показва, че електронизацията и административната реформа са двата лоста за трансформация и развитие на мароканското общество.

30 години, след 10 ноември 1989 г., ние какво ли сме разбрали от всички удари, които получихме със съсипването на енергетиката, на здравеопазването и образованието и със социалните диспропорции, които особено в последните 10 години добиха шеметни размери.

Гаранцията е в НОМЕР 33, ако искаме енергийна сигурност и социална закрила.

Кралят на Мароко председателства церемонията по назначаването на членовете на новото правителство в четвъртък. Основна задача на това новоназначено правителство е да уреди  модел за развитие,  целящ намаляване на социалното неравенство— бедността и насърчаване на икономическия растеж.

Кабинетът на министър-председателя Азиз Ахануш е съставен от 24 министри, включително седем жени.

Архитектурата на новото правителство дава ясна представа за лозунга на екипа на Ахануш:  Образование, здравеопазване и социална закрила, заетост и компетентности, икономическо и социално приобщаване, енергетика и цифрова преход и др. С новото разпределение на министерските постове, той поглежда назад към нетипична организация, като правителствено действие и център с големи приоритети.

Нова ера се очертава с тази  организация, изпълнявайки следователно трансформация, която не се ограничава само до управлението на обществените дела, следвайки определянето на новия модел за развитие.

Приоритет за трипартийната коалиция ще бъде изготвянето на бюджет за 2022 г. в съответствие с Националния пакт за развитие на монарха, който се стреми да се справи със структурните икономически слабости, излезли наяве от пандемията, двойния брутен вътрешен продукт на глава от населението и да превърне Мароко в новоразвиваща се икономика до 2030 г.

Гласът на социалната закрила е изрично подчертан в структурата на новото правителство, за да се напомни стратегическият въпрос, свързан с успеха на нейното изпълнение, в съответствие с кралската визия, през следващите 5 години.

Цифровата трансформация и административната реформа са двата лоста за трансформация, идентифицирани от НПД. Това ново правителство изтъква въпросът, свързан с тези два сектора, като посвещава определено министерство в кабинета на министър-председателя. Това  е даване на воля за ускоряване на големите проекти за цифровизация на администрацията.

Pin It on Pinterest