Фондация „Дума“ с антикризисни мерки

„Вестник „Дума“ и „БСТВ“ са гарант за свободна, обективна и смела журналистика.

Въпреки финансовите ограничения на партийните средства, ние ще запазим трибуната на свободното слово“ – заявява УС на Фондация „Дума“.

Във връзка с извънредното положение в страната и наложените финансови ограничения, УС на Фондация „Дума“ прие антикризисен план, за да продължава издаването на в. „Дума“ и да функционира Българска свободна телевизия.

В тези условия, вследствие на тежката финансова ситуация в страната и задълбочаващата се социално-икономическа криза, се налага да бъдат намалени общите разходи на медийните дружества, включително чрез ограничения на външни автори, граждански договори и хонорари. Целта е вестникът и телевизията да продължат своята дейност, въпреки ограничения финансов ресурс. След преминаване на пандемията Фондация „Дума“ ще предприеме всички възможни действия за възстановяване работата на всички екипи и автори.

Pin It on Pinterest