Европейските потребители скоро ще могат да защитават правата си колективно

Групи потребители, пострадали от незаконни практики, скоро ще могат да предприемат колективни действия и да търсят обезщетение.

След споразумението, постигнато от преговарящите от страна на ЕП и министрите от ЕС през юни, в сряда Парламентът ще одобри позицията на Съвета относно колективните искове.

Новите правила, които ще бъдат обсъдени от Парламента във вторник сутринта, ще изискват от държавите членки да въведат механизми за представителни искове, които да гарантират, че потребителите са добре защитени срещу причинени масови вреди, като същевременно се осигурят подходящи гаранции срещу неправомерни съдебни процеси.

В директивата се прави разграничение между искове на национално и трансгранично равнище, с хармонизирани критерии за определяне на квалифицирани органи за трансгранични дела. Тя ще се прилага за представителни искове, предявени на или след датата на прилагането й.

Pin It on Pinterest