Европейските фондове да се мобилизират в полза на хората и подпомагане на реформите

·         Пълноправно членство в ЕС като крайна цел

·         Без намаляване на предприсъединителните фондове

·         Усилия за решаване на двустранни разногласия в региона


Да оставим „вратите отворени“ за страните от Западните Балкани е в интерес на политиката, сигурността и икономиката на ЕС, казват евродепутатите от комисията по външни работи.

ЕС трябва да гарантира, че методологията му за разширяване подкрепя реформите и поддържа пълноправното членство като крайна цел за присъединяващите се страни, заключиха членовете на ЕП от комисията по външни работи (AFET) в своите препоръки относно Западните Балкани, приети в понеделник.


Повече ангажираност към страните от Западните Балкани


Решението за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония е в интерес на политиката, сигурността и икономиката на ЕС, казват евродепутатите. Те призовават ЕС да либерализира визовия режим с Косово възможно най-скоро, както и да ангажира тясно представителите на страните от Западните Балкани в съвместни европейски инициативи (напр. секторни политики и програми) преди присъединяването им, включително Конференцията за бъдещето на Европа.


Противодействие на корупцията и насърчаване на регионалното сътрудничество


Евродепутатите настояват ЕС да гарантира, че реформите в Западните Балкани ще бъдат съсредоточени върху изграждането на държавен капацитет, прилагането на съдебните решения, съдебните реформи и усилията за противодействие на корупцията и организираната престъпност. ЕС трябва повече да се ангажира с решаването на двустранни разногласия в региона, като насърчава добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.


Адекватно финансиране преди присъединяването в полза на гражданите на Западните Балкани


Евродепутатите се противопоставят на евентуално намаляване на финансирането на предприсъединителната помощ, което може да забави реформите, необходими за приемане в ЕС. Съюзът трябва да даде приоритет на конкретни проекти в полза на хората от Западните Балкани и да гарантира, че предприсъединителното финансирането се разпределя по прозрачен, пропорционален и недискриминационен начин въз основа на показатели за ефективност, измерващи напредъка на страните бенефициери в прилагането на реформите.


Цитат


Докладчикът на ЕП Тонино Пицула (С&D, Хърватия) заяви: „Този ​​доклад е ясен знак за подкрепата на Европейския парламент за стремежа и усилията на страните от Западните Балкани да станат членки на ЕС, след като всички критерии са изпълнени. Това също така е ясен знак, че подкрепяме продължаването на процеса на разширяване като цяло, тъй като това е една от най-успешните политики на ЕС. Политиката за разширяване е и предпоставка за насърчаване на присъствието на ЕС и стратегическия му интерес към Западните Балкани, ето защо тя трябва да се разглежда като наш взаимен интерес“.

Препоръките на комисията AFET бяха приети с 58 гласа „за“, 7 „против“ и 5 „въздържал се“. Те ще бъдат представени в пленарна зала в една от следващите сесии.


Допълнителна информация


На 26 март Европейският съвет взе решение да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Преди това през февруари Европейската комисия предложи преработена методология, която трябва да даде нов тласък на разширяването на ЕС. Срещата на върха за Западните Балкани се предвижда да се проведе преди края на Хърватското председателство на Съвета на ЕС през юни.


Освен Албания и Северна Македония, Черна гора и Сърбия вече са започнали преговори за присъединяване, докато Босна и Херцеговина и Косово са потенциални кандидати.

Pin It on Pinterest