Европейските ценности трябва да надделеят, дори и в извънредна обществена ситуация, заявяват евродепутатите

•Извънредните правомощия трябва да бъдат необходими, пропорционални, ограничени във времето и да подлежат на демократичен контрол
•Забраните на демонстрации не следва да се използват за приемане на спорни мерки
•Гарантиране на правата на всички хора, включително жените, ЛГБТИ лицата, бежанците и затворниците
Парламентът предупреждава за опасността от „злоупотреба с власт“ и призовава Комисията да засили усилията си, като предприеме правни действия, когато това е необходимо.
В петък Парламентът прие резолюция, в която се прави преглед на състоянието на европейските демократични ценности в контекста на националните мерки за справяне с пандемията от COVID-19, с 496 гласа „за“, 138 гласа „против“ и 49 гласа „въздържал се“.
По време на дебата в четвъртък с комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс почти всички оратори изразиха загриженост относно правата на гражданите и уязвимите групи в редица държави от ЕС, в които са предприети извънредни мерки.
Отстояване на демократичните принципи и основните праваВ резолюцията Парламентът посочва, че извънредните мерки представляват „риск от злоупотреба с власт“ и подчертава, че те трябва да бъдат необходими, пропорционални и временни, когато засягат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Националните правителства следва да „не злоупотребяват с извънредните правомощия, за да приемат законодателство, което не е свързано с извънредната здравна ситуация породена от COVID-19“.
Освен това евродепутатите призовават страните на ЕС да
•прекратят тяхното „извънредно положение“, или поне ясно да определят делегирането на правомощия на техните ръководители;

•гарантират подходящ парламентарен и съдебен контрол;

•се въздържат от необосновано ограничаване на свободата на събранията или забраняване на демонстрации;

•се въздържат от приемане на мерки, които биха оказали сериозно въздействие върху основните права, като например сексуалните и репродуктивни права на жените (като фактическата забрана на правото на аборт в някои държави членки) в момент, в който опасенията свързани с общественото здраве, не позволяват надлежен демократичен дебат и безопасен протест;

•отстояват правото на свободни и честни избори, особено във връзка с промените в изборното законодателство;

•гарантират равни права за лицата, които се кандидатират на избори и водят кампании, както и да обмислят алтернативни форми на гласуване;

•проявяват максимална сдържаност при ограничаването на свободата на движение, особено във връзка с правото на семеен живот;

•гарантират правото на образование, като осигурят достъп до обучение;

•гарантират достъп до процедури за предоставяне на убежище въпреки пандемията и незабавно евакуират лагерите на гръцките острови и преместят лицата търсещи убежище в други държави членки; както и

•намират решения за защита на правата на обвиняемите чрез технологии или съдебно сътрудничество, и защитават правата на затворниците.


Парламентът също настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на мерките от „първата вълна“, в допълнение към първоначалните коментари в първия си годишен доклад относно върховенството на закона, и да обмисли правни действия за защита на основните ценности на ЕС, когато това е необходимо.
ЦитатДокладчикът Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „Тази пандемия се оказва най-тежката криза в историята на Европейския съюз. Въпреки това Европейският парламент изпълнява задължението си към гражданите, като се бори за техните права и свободи, особено когато правителствата използват пандемията за извинение да атакуват ценностите на ЕС. Комисията и държавите членки трябва да увеличат усилията си в защита на основните права, демокрацията и принципите на правовата държава по време на настоящата криза и да гарантират, че правителствата спазват демократичните принципи в предприеманите от тях мерки“.

Pin It on Pinterest