Политика

Европейски избори: Евродепутатите ще гласуват по предложения за системата за водещи кандидати

Предложенията за изборите през 2024 г. включват механизъм за избор на председател на ЕК, както и начини за увеличаване на избирателната активност и укрепване на демократичните процеси.

В проекта на текст, приет от комисията на ЕП по конституционни въпроси (AFCO), се призовава за обвързващо споразумение между Парламента и Европейския съвет относно т.нар. процес на водещи кандидати за избор на председател на Комисията. Евродепутатите заявяват, че водещите кандидати, съвместно с председателите на европейските политически партии и техните съответни парламентарни групи, трябва да започнат преговори веднага след изборите за представяне на общ кандидат, преди Европейският съвет да може да направи предложение.

Други предложения включват мерки за увеличаване на избирателната активност и мобилизиране, по-специално на хора, живеещи извън тяхната държава членка, както и призив за напредък по оставащото законодателство, свързано с изборите (напр. относно новия европейски избирателен закон и правилата за европейските политически партии и фондации).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest