Политика

Европейски избори 2024: 15 допълнителни места, разпределени между 12 страни

По две допълнителни места за Франция, Испания и Холандия•По едно място за Австрия, Дания, Белгия, Полша, Финландия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия •Членовете на Парламента критикуват липсата на лоялно сътрудничество от страна на Европейския съвет

Евродепутатите одобриха решението на Европейския съвет за увеличаване на броя на местата в Европейския парламент от 705 на 720 за следващия законодателен мандат.
Предложението на Европейския съвет се основаваше на доклада на Парламента от юни 2023 г., който постави начало на процеса и беше предизвикан от демографските промени в ЕС след изборите през 2019 г. Допълнителните места ще бъдат разпределени, както следва:Белгия + 1 [22]Дания + 1 [15]Ирландия + 1 [14]Испания + 2 [61]Франция + 2 [81]Латвия + 1 [9]Нидерландия + 2 [31]Австрия + 1 [20]Полша + 1 [53]Финландия + 1 [15]Словения + 1 [9]Словакия + 1 [15]Парламентът одобри законодателното решение с 515 гласа „за“, 74 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал се“. Предстоящите избори (6—9 юни 2024 г.) ще се проведат въз основа на новия брой на местата в Парламента.По време на дебата, предшестващ гласуването, евродепутатите критикуваха опита на Европейския съвет да повлияе на Парламента в бюджетните му функции и потвърдиха независимостта на Парламента. Съдокладчиците изразиха съжаление, че Европейският съвет не е информирал незабавно Парламента, че възнамерява да се отклони от първоначалното предложение както по отношение на общите места, така и по отношение на разпоредбите за общоевропейски избирателен район. Можете да видите запис на дебата тук.КонтекстСъставът на Парламента се оценява преди всеки европейски избори в съответствие с принципите, посочени в Договорите (т.е. максимум 750 членове на ЕП плюс председателя, не по-малко от 6 и не повече от 96 места за всяка държава от ЕС, и принципа на „регресивната пропорционалност“), и въз основа на най-новите данни за населението.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest