Евродепутатите ще приемат ключовата програма за научни изследвания “Хоризонт Европа“

Програмата за научни изследвания 2021-2027 г. ще помогне на здравните системи на ЕС да се подготвят за бъдещи пандемии, а на промишлеността – за нейната декарбонизация и правене на иновации.

Програмата „Хоризонт Европа“, която ще бъде обсъдена в понеделник и гласувана във вторник, ще разполага с общ бюджет от 95,5 млрд. евро, включително 5,4 млрд. евро от плана на ЕС за възстановяване „NextGenerationEU“ и допълнително увеличение от 4 млрд. евро от многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС.

Програмата за научни изследвания осигурява краткосрочно и дългосрочно финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални предизвикателства като борбата с изменението на климата, цифровизацията и пандемията от коронавируса. Програмата „Хоризонт Европа“ включва най-високия досега бюджет за изследвания, свързани с цифровите технологии и цифровизацията, както и подкрепа за иновативни МСП, европейска научноизследователска инфраструктура и насочва допълнителни 1 млрд. евро за основни изследвания, чрез Европейския научноизследователски съвет.

Европейски технологичен институт

Във вторник евродепутатите ще гласуват и новите приоритети за Европейски институт за иновации и технологии (EIT), който има за цел да трансформира по-добре европейските основни изследвания в успешни практически приложения.

Тези приоритети включват Европейския зелен пакт, Европейския план за възстановяване след COVID, стратегиите за малкия бизнес и промишлеността, стратегическата автономия на ЕС и целите на ООН за устойчиво развитие.

Pin It on Pinterest