Евродепутатите ще обсъдят състоянието на ратификацията на Истанбулската конвенция

По време на пленарния дебат в четвъртък се очаква членовете на ЕП да настояват Истанбулската конвенция да бъде ратифицирана от всички държави членки.

По повод Международния ден за премахване на насилието над жените (четвъртък, 25 ноември) членовете на ЕП ще проведат дебат относно липсата на напредък по отношение на ратификацията на Истанбулската конвенция.

Шест държави членки на ЕС, все още не са ратифицирали този всеобхватен международен договор за борба с насилието срещу жени, който беше приет от Съвета на Европа през 2011 г. и подписан от ЕС през 2017 г. Това са България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия. Евродепутатите вероятно ще призоват тези държави да ратифицират Конвенцията незабавно.

Също така по повод Международния ден за премахване на насилието над жените и в рамките на инициативата „Оранжев свят“ сградите на ЕП ще бъдат осветени в оранжево.

Pin It on Pinterest