Евродепутатите ще настояват за въвеждане на „правото на поправка за потребителите в ЕС“

Парламентът ще обсъди и гласува възможностите за повишаване устойчивостта на продуктите чрез насърчаване на повторната им употреба, поправка и намаляване на практиките, съкращаващи живота им

Дебатът ще се проведе в понеделник, а гласуването в сряда.

В проекторезолюцията за по-устойчив единен пазар членовете на ЕП призовават Европейската комисия да осигури на потребителите „право на поправка“, с цел поправянето да стане по-привлекателно, систематично и икономически ефективно, независимо дали чрез гаранции за заменени части или по-добър достъп до информация за ремонт и поддръжка.

Те също така изискват увеличаване на подкрепата за пазарите на стоки втора употреба, въвеждането на мерки за справяне с практики, които умишлено съкращават живота на продуктите, и засилване на устойчивото производство. Евродепутатите настояват отново за налагането на обвързващи правила за общи зарядни устройства, което ще намали електронните отпадъци и насърчават разработването на правила за етикетиране на продуктите и услугите според тяхната трайност (напр. създаване на брояч за употребата при определени категории стоки с цел да се улесни тяхната повторна употреба).

Pin It on Pinterest