Евродепутатите ще настояват за бързо въвеждане на европейски паспорт за социална сигурност

В понеделник ЕП ще отправяи запитване до ЕК относно нейния план за въвеждане на европейски паспорт за социална сигурност, който ще намали административната тежест за мобилните работници.

Европейският паспорт за социална сигурност ще позволи на мобилните работници да представят на властите в страната, в която работят, информация за социалноосигурителното си покритие и права в цифров формат. По този начин те ще бъдат идентифицирани по-бързо и документите им ще бъдат проверявани в реално време. Формулярите, които мобилните работници понастоящем трябва да представят, често не са актуални и са обект на измами.

Евродепутатите вероятно ще призоват Комисията да ускори стартирането на инициативата, така че работниците от ЕС да могат да се възползват от пропуска възможно най-скоро. Те ще настояват също така правилата на ЕС за защита на данните да се прилагат стриктно в този процес.

Pin It on Pinterest