Евродепутатите ще гласуват по европейската програма за цифрова трансформация

Плановете на ЕС за по-широко внедряване на цифрови технологии като изкуствен интелект, суперкомпютри и платформи за данни ще бъдат обсъдени и подложени на гласуване в четвъртък.

Програмата „Цифрова Европа“ на стойност 7,5 млрд. евро ще финансира разгръщането на европейски суперкомпютри и капацитети за обработка на данни (2,2 млрд. евро) и ще направи суперкомпютрите по-достъпни в секторите на здравеопазването, околната среда и сигурността, както и в промишлеността, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП).

Тя ще засили и подкрепи изпитванията и опитите с изкуствен интелект в секторите на здравеопазването и мобилността и ще насърчи държавите членки да си сътрудничат в тази област, с цел създаване на европейско пространство за данни. Предприятията и публичните администрации също така ще могат да използват повече изкуствен интелект (2 млрд. евро).

1,6 млрд. евро са отделени и за киберсигурността, за да се засили координацията между държавите членки, да се повиши капацитетът на Европа и да се подкрепи внедряването на технологии за киберсигурност чрез инициативи като центърa и мрежата за експертни познания в областта на киберсигурността.

Pin It on Pinterest