Евродепутатите планират да освободят над 3 милиарда евро в подкрепа на сектора на здравеопазването в ЕС

Повече тестове, помощ за лекари и медицински сестри, които се грижат за болни: Очаква се евродепутатите да одобрят 3,08 милиарда евро помощ от ЕС.

Европейските фондове трябва пряко да подпомагат системите на здравеопазване в държавите членки на ЕС в борбата им с пандемията от коронавируса. Инициативата трябва да позволи на ЕС да закупува спешни медицински консумативи, като маски и апарати за дишане, да транспортира медицинско оборудване и пациенти в трансграничните региони, да финансира назначаването на допълнителни здравни специалисти, които могат да бъдат разположени в горещите точки в Европейския съюз, както и да помага на държавите членки да изграждат подвижни болници.

Общо 3,08 милиарда евро от бюджета на ЕС ще бъдат насочени главно чрез Инструмента за спешна подкрепа (2,7 милиарда евро) и чрез rescEU (380 милиона евро).

Пакетът включва допълнителни средства за Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (3,6 милиона евро), а също така и за подпомагане на Гърция да се справи с нарастващия миграционен натиск (350 милиона евро) и за подкрепа на възстановяването на Албания след земетресението (100 милиона евро).

Бързи факти

Наскоро Комисията предложи два проекта за коригиращи бюджети (DAB 1/2020 и 2/2020) като част от обширен набор от мерки за предоставяне на подкрепа в борбата срещу пандемията от COVID-19.

Инструментът за спешна подкрепа (ESI) е създаден през 2016 г. за справяне с масовия приток на бежанци в Гърция.

Запасът на rescEU за медицински капацитет ще бъде приет от една или няколко държави членки. Държавата домакин ще отговаря за закупуването на оборудването. Комисията ще финансира 100% от медицинските доставки. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации ще управлява разпределението на оборудването, за да гарантира, че то ще отиде там, където е най-необходимо.

Pin It on Pinterest