Политика

Евродепутатите искат да подобрят условията на труд за хората на изкуството и културните дейци

Очаква се ЕП да приеме законодателен доклад, в който се призовава за мерки за подобряване на социалните и професионалните условия за работещите в секторите на културата и творчеството.

В доклад, по който ще гласуват във вторник, евродепутатите призовават за по-добър достъп на професионалистите, работещи в секторите на културата и творчеството, до социална сигурност, трансгранична мобилност, справедливо възнаграждение, колективно договаряне и предотвратяване на тормоза и дискриминацията на работното място. Те призовават за директива на ЕС, която да гарантира достойни условия на труд, и европейска платформа за обмен на най-добри практики и за създаване на взаимно разбиране за статута на хората на изкуството. Евродепутатите също така настояват получателите на финансиране от ЕС за програми за творчество и култура в бъдеще да спазват определени социални и трудови стандарти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest