Евродепутатът Атидже Алиева- Вели стартира серия от семинари относно промените в ОСП 2021- 2027

Евродепутатът от ДПС/ Обнови Европа Атидже Алиева- Вели  стартира серия от семинари на тема „Реформата в Общата  селскостопанска политика 2021-2027 г“.

Началото на информационните срещи бе поставено в Разград и по-късно в Исперих.

На срещата присъстваха местни земеделци, които имаха възможност да се запознаят с  промените и новата европейска обща селскостопанска политика, която ще започне да се прилага в началото на 2023 г. По време на информационната среща Вели представи на кратко основните приоритети на групата „Обнови Европа“ по време на изработването на програмата, както и основните приоритети на представителите на ДПС. Вели припомни че приоритетите на програмата за ускорено икономическо  развитие на ДПС от 2016 г. напълно съвпадат с приоритети на Зеления пакт, който е силно застъпен в новата Обща селскостопанска политика. Стратегии част от „Стратегията от фермата до трапеза“ и „Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.”, са само част от стратегическите документи, гарантиращи и прилагането на Зеления пакт. 

 Атидже  Алиева-Вели подчерта, че е от изключително значение ДПС да има силно представителство в следващото Народно събрание „Приоритетите на ДПС съвпадат с тези на ЕС.  Говорейки за чиста вода, чист въздух, чиста храна и станали приоритети на ЕС от 2019 г., имайки формулата не можем да стоим безучастни и да позволяваме България да върви назад. Изпускаме възможности заради липсата на политическа стабилност.“ бе категорична тя.

 „Ние от ДПС отстоявахме няколко основни  елемента да бъдат включени в програмата, а именно  справедливи доходи за земеделците, адекватно финансиране, баланс между малки, средни  и големи земеделци, запазване на преходната финансова помощ, запазване на нивата на обвързаната подкрепа.“ заяви Вели.

 Тя представи новостите в програмния период, като отбеляза, че най-новият елемент са зелени мерки или еко схеми. Като абсолютното условие за финансиране за проекти ЕК поставя  опазване на околната среда и подобряване на климатичните условия.

Новата рамка предвижда по-голяма подкрепа за по-устойчиви системи за прехрана и земеделие в съответствие с Европейския зелен пакт, застъпена социална условност, както и по-силна подкрепа за младите земеделски стопани. Препоръчва се да бъдат създадени консултативни центрове, които да обучават земеделци и да им предоставят информация относно възможностите, които предлага ЕС като финансова подкрепа.

 Един от успехите за ДПС е, че програмният  период планира  държавите членки на ЕС да преразпределят най-малко 10 % от директните плащания към малки и средни стопанства, като в стратегическия си план ще трябва да посочат как планират да действат. 3% от директните плащания за млади земеделски стопани.

За справяне с бъдещи кризи реформираната ОСП ще включва нов финансов резерв. Резервът възлиза на най-малко 450 млн. EUR годишно и може да бъде насочен към мерки като спешна помощ за закупуване и частно складиране.

Общият бюджет за ОСП (2021—27 г.) 387 милиарда евро, като за България са предвидени, приблизително 5,6 милиарда евро за директни плащания и около 1,9 милиарда евро за инвестиции.

На срещата присъстваха народните представители на ДПС от 46-тото НС Ахмед Ахмедов и Иксан Хаккъ, областният председател на ДПС Мехмед Салим, общински председатели на ДПС, кметове и членове на ЦОС на Младежко ДПС. Информационните семинари, организирани от евродепутата Атидже Алиева- Вели, продължават в област Силистра,  Бургас, Пазарджик и Кърджали.

Pin It on Pinterest