Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа за устойчиво и приобщаващо възстановяване

Европейската комисия представи днес есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната.

Това е вторият етап от цикъла на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост.Днешният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г., изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през 2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, по-ниски от тези преди пандемията.Той включва:

  • Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната
  • Действия съгласно Пакта за стабилност и растеж по отношение на Румъния
  • Препоръка за еврозоната, доклад за механизма за предупреждение и предложение за съвместен доклад за заетостта
  • Доклад за засилено наблюдение и доклади за наблюдение след приключване на програмите
  • Предложение за съвместен доклад за заетостта за 2021 г.
  • Работен документ на службите на Комисията относно изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

Pin It on Pinterest