ЕС затвърждава водещата си позиция в световната търговия с хранителни продукти

През 2020 г. беше отбелязано поредното подобрение във водещата позиция на ЕС сред най-големите световни износители на хранителни продукти.

Що се отнася до вноса, според доклад, публикуван днес, ЕС вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

Международната търговия изигра решаваща роля за смекчаване на опустошителното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е основен инструмент за повишаване на устойчивостта. ЕС е най-големият търговски блок, а позицията му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от споразумения за свободна търговия (ССТ).

Pin It on Pinterest