ЕП ще реши дали да даде одобрението си за споразумението между ЕС и Обединеното кралство

Във вторник ЕП ще гласува относно споразумението, с което се определят правилата за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, като резултатът ще бъде обявен в сряда сутринта.

Те също така ще обсъдят и гласуват резолюция за оценка на споразумението, в която настояват за пълното му прилагане заедно със Споразумението за оттегляне, и ще подчертаят ролята на Парламента в контрола на практическото прилагане на споразуменията. Резултатът от гласуването ще бъде обявен в сряда в 9.00 ч.

На 24 декември 2020 г. преговарящите от страна на ЕС и Обединеното кралство постигнаха съгласие по Споразумението за търговия и сътрудничество, в което се определят условията за бъдещото сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на свободната търговия без квоти и мита, в областта на рибарството, енергетиката, вътрешната сигурност и стандартите за лоялна конкуренция. За да се сведат до минимум смущенията, Споразумението се прилага временно от 1 януари 2021 г. и ще изтече на 30 април 2021 г. Одобрението на Парламента е необходимо, за да може Споразумението да влезе в сила за постоянно.

Проектът на текст, изготвен от политическите групи в Kоординационната група за Обединеното кралство и от Председателския съвет, определя излизането на Обединеното кралство от ЕС като „историческа грешка“. Той приветства споразумението за търговия и сътрудничество, но осъжда неотдавнашните едностранни действия на Обединеното кралство в нарушение на Споразумението за оттегляне и настоява договорените условия на споразумението да бъдат изцяло изпълнени.

Следващи стъпки

Със съгласието на Парламента споразумението ще влезе в сила, след като Съветът на ЕС гласува по него.

Pin It on Pinterest