ЕП ще приеме мерките за Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

Очаква се евродепутатите да дадат зелена светлина за насочването на 37 милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на гражданите, регионите и държавите за борбата с пандемията от COVID-19.

Миналата седмица комисиите на ЕП по регионално развитие и по рибно стопанство поискаха ЕП да гласува директно в пленарна зала мерките за Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса, съгласно „неотложната процедура“ (определена в член 163 от Правилника за дейността на ЕП).

Тези мерки, предложени от Комисията, имат за цел да насочат възможно най-бързо 37 милиарда евро от наличните фондове на ЕС за гражданите, регионите и държавите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавируса. Тези фондове ще бъдат насочени към здравните системи, малките и средни предприятия, пазарите на труда и други уязвими сектори от икономиите на държавите членки на ЕС.

Законодателно предложение за изменение на регламента за общоприложимите разпоредбирегламентите за Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за морско дело и рибарство, беше публикувано на 13 март.

Комисията предложи да насочи 37 милиарда евро в рамките на политиката на сближаване за борба с кризата с корнавируса, като се откаже от задължението си тази година да поиска връщане на предварителното финансиране за структурните фондове. Това възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да използват за допълване на 29 милиарда евро структурно финансиране в целия ЕС. Тук можете да намерите ориентировъчна разбивка по обем на инвестициите по държави членки.

Pin It on Pinterest