EП ще предложи обвързващо законодателство за спиране на предизвиканото от ЕС глобално обезлесяване

Очаква се евродепутатите да поискат задължителна надлежна проверка за дружествата, които пускат продукти на пазара на ЕС, за да се гарантира, че потреблението в ЕС не води до обезлесяване в световен мащаб.

Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, което да забранява пускането на европейския пазар на продукти, които допринасят за унищожаването на горите. Впоследствие потребителите не знаят дали продуктите, които купуват, допринасят за обезлесяването.

Очаква се евродепутатите да заявят, че доброволните инициативи не са успели да спрат обезлесяването в световен мащаб и поради това вероятно ще призоват Комисията да представи законодателство на ЕС със задължителни мерки за спиране и обръщане на тенденцията на глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС.

В проекторезолюцията се подчертава, че новата правна рамка на ЕС трябва да се основава на изисквания за проследимост и задължителна надлежна проверка, което означава, че дружествата трябва да предприемат подходящи мерки за идентифициране, предотвратяване, смекчаване и отчитане на начина, по който се справят с проблема. Дружествата, които пускат на пазара на ЕС продукти, получени от стоки, застрашаващи горите и екосистемите, следва да бъдат обект на санкции.

Контекст

От 1990 г. насам са загубени 1.3 милиона km² гори – площ, по-голяма от Южна Африка. Обръщането на процеса на обезлесяване е от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие, създаването на въглеродни поглътители и устойчивата подкрепа за местните общности. Изчислено е, че потреблението в ЕС представлява около 10 % от обезлесяването в световен мащаб, като палмовото масло, месото, соята, какаото, евкалиптът, царевицата, дървеният материал, кожата и каучукът са сред основните двигатели на обезлесяването.

Pin It on Pinterest