ЕП ще потвърди споразумението за неутралност по отношение на климата ЕС до 2050 г.

ЕС ще увеличи своята цел за намаляване на емисиите до 2030 г. и ще бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г. съгласно новия европейски законодателен акт за климата,

който ще бъде дискутиран и гласуван в четвъртък.

Новият закон, договорен неофициално с държавите членки през април, превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение и предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимостта, от които се нуждаят, за да планират този преход.

Целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. ще се увеличи от 40 % на поне 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. Предстоящото предложение на Комисията за регулиране на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство фактически ще повиши целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. на 57 %.

Pin It on Pinterest